Nytt fra NLM-MAF

Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte i NLM MAF, 10. april 2019

Alle våre medlemmer har fått en foreløpig innkalling til årsmøtet.

Innkallingen kan du også lese her.

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Årsmøte 2019

Kvinners tjeneste i NLM

NLM MAF er opptatt av at både menn og kvinner skal oppleve NLM som et godt sted å være ansatt, og at ingen skal oppleve å bli begrenset på grunn av sitt kjønn. Dersom du har opplevd dette, hører vi gjerne fra deg. Kontakt leder i NLM MAF Frode Granerud på 99 73 51 80 eller medarbeiderforening@nlm.no.

NLM MAFs leder, Frode Granerud, har skrevet et innlegg om kvinners tjeneste i NLM. Innlegget kan du lese her.

 

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Kvinners tjeneste i NLM

Frode Granerud – ny styreleder i NLM-MAF

Det nye styret i NLM-MAF har konstituert seg:

Leder: Frode Granerud

Nestleder: Knut Heng

PR-ansvarlig: Steinar Gulbrandsen

Sekretær: Anne Margareth Austgulen

Økonomi- og medlemsansvarlig: Andreas Bakke

Webansvarlig: Torunn Haraldsen, 1. varamedlem

Eva Rinde Habostad, 2. varamedlem

Margrethe Klokkehaug, 2. varamedlem

Kontaktinformasjon styremedlemmer

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Frode Granerud – ny styreleder i NLM-MAF

Nytt styre i NLM-MAF

Andreas Bakke (Region nordvest), Anne Margareth Austgulen (Norea Mediemisjon),

Knut Heng (Fjelltun bibelskole) og Frode Granerud (Region øst) er valgt til nye styremedlemmer i Misjonssambandets medarbeiderforening, NLM-MAF. Sistnevnte er valgt for ett år, mens de tre andre faste medlemmene er valgt for to år.

Tre varamedlemmer valgt for ett år: Torunn Haraldsen (NLM ung), Eva Rinde Habostad (Vestborg vgs.) og Margrethe Klokkehaug (Region Midt-Norge).

Fra før sitter Steinar Gulbrandsen (Region øst) i styret. Det nye styret velger selv leder, nestleder samt kasserer og sekretær.

Under årsmøtet som ble holdt på Fjellhaug i Oslo rett etter påske, var det elleve delegater med stemmerett. Årsmøtet valgte også ny valgkomité, og den består av: Bjørn Moldekleiv (Region øst), Bjørn Inge Sagstad (Radio Gnisten/Region vest) og Ellen Sørlien (Region sør). Erling Lundeby ble gjenvalgt som revisor.

Styreleder de to siste årene har vært Elin Vannes. Hun ble taket for innsatsen av årsmøtets dirigent Egil Grindland. Elin Vannes har sittet til sammen åtte år i styret.

Foreningen har i dag 120 medlemmer.

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Nytt styre i NLM-MAF

NLM-MAF-medlemmer får rabatt på forsikring

Medlemmer i NLM-MAF får 20 prosent rabatt på person- og tingforsikringer hos Knif Trygghet.  Denne avtalen trådte i kraft 1. januar 2016 og gjelder både for nye forsikringstakere og for medlemmer som allerede er forsikret gjennom Knif.  (Forsikringer for barn, kritisk sykdom og livsforsikringer er unntatt fra rabattavtalen. Her gjelder Knifs vanlige priser.)  Se http://kniftrygghet.no for mer informasjon.

 

Kontaktperson hos NLM-MAF er Elin Vannes, tlf. 22 00 72 39 eller e-post evannes@nlm.no

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on NLM-MAF-medlemmer får rabatt på forsikring