Nytt fra NLM-MAF

Årsmøte med samtale om “Kvinner i NLM”

Alle medlemmer i NLM MAF skal nå ha fått innkalling til årsmøtet.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil Maria Celine Lundeby fra NLM Ung innlede til samtale om temaet “Kvinner i NLM”.

Melding om hvem som skal representere de forskjellige enhetene og være delegat på årsmøtet, må sendes medarbeiderforening@nlm.no snarest. Er du ikke delegat, er du velkommen til å delta på årsmøtet som observatør.

Tid: 10. april, 10:00-14:00
Sted: Hovedkontoret, møterommet ved resepsjonen

Nyttige linker:

Innkalling årsmøte 2019

Årsmelding 2018

Resultatrapport 2018

Resultatbudsjett 2019

 

 

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Årsmøte med samtale om “Kvinner i NLM”

Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte i NLM MAF, 10. april 2019

Alle våre medlemmer har fått en foreløpig innkalling til årsmøtet.

Innkallingen kan du også lese her.

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Årsmøte 2019

Kvinners tjeneste i NLM

NLM MAF er opptatt av at både menn og kvinner skal oppleve NLM som et godt sted å være ansatt, og at ingen skal oppleve å bli begrenset på grunn av sitt kjønn. Dersom du har opplevd dette, hører vi gjerne fra deg. Kontakt leder i NLM MAF Frode Granerud på 99 73 51 80 eller medarbeiderforening@nlm.no.

NLM MAFs leder, Frode Granerud, har skrevet et innlegg om kvinners tjeneste i NLM. Innlegget kan du lese her.

 

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Kvinners tjeneste i NLM

Frode Granerud – ny styreleder i NLM-MAF

Det nye styret i NLM-MAF har konstituert seg:

Leder: Frode Granerud

Nestleder: Knut Heng

PR-ansvarlig: Steinar Gulbrandsen

Sekretær: Anne Margareth Austgulen

Økonomi- og medlemsansvarlig: Andreas Bakke

Webansvarlig: Torunn Haraldsen, 1. varamedlem

Eva Rinde Habostad, 2. varamedlem

Margrethe Klokkehaug, 2. varamedlem

Kontaktinformasjon styremedlemmer

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Frode Granerud – ny styreleder i NLM-MAF

Nytt styre i NLM-MAF

Andreas Bakke (Region nordvest), Anne Margareth Austgulen (Norea Mediemisjon),

Knut Heng (Fjelltun bibelskole) og Frode Granerud (Region øst) er valgt til nye styremedlemmer i Misjonssambandets medarbeiderforening, NLM-MAF. Sistnevnte er valgt for ett år, mens de tre andre faste medlemmene er valgt for to år.

Tre varamedlemmer valgt for ett år: Torunn Haraldsen (NLM ung), Eva Rinde Habostad (Vestborg vgs.) og Margrethe Klokkehaug (Region Midt-Norge).

Fra før sitter Steinar Gulbrandsen (Region øst) i styret. Det nye styret velger selv leder, nestleder samt kasserer og sekretær.

Under årsmøtet som ble holdt på Fjellhaug i Oslo rett etter påske, var det elleve delegater med stemmerett. Årsmøtet valgte også ny valgkomité, og den består av: Bjørn Moldekleiv (Region øst), Bjørn Inge Sagstad (Radio Gnisten/Region vest) og Ellen Sørlien (Region sør). Erling Lundeby ble gjenvalgt som revisor.

Styreleder de to siste årene har vært Elin Vannes. Hun ble taket for innsatsen av årsmøtets dirigent Egil Grindland. Elin Vannes har sittet til sammen åtte år i styret.

Foreningen har i dag 120 medlemmer.

By |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Nytt styre i NLM-MAF