Blog

Ny samarbeidsavtale med NLM

21. juni signerte Øyvind Åsland og Frode Granerud ny samarbeidsavtale mellom NLM og NLM MAF. Den viktigste endringen gjelder måten vi forhandler lønn og arbeidsvilkår på. Fram til nå har forhandlingene skjedd i lønnsnemnden, som var sammensatt av tre medlemmer oppnevnt av hovedstyret, og to medlemmer oppnevnt av NLM MAF. Arbeidsgiver hadde altså flertall, og dessuten måtte alle vedtak stadfestes av hovedstyret. Etter den nye avtalen legges lønnsnemnden ned, og erstattes av et forhandlingsutvalg, der begge parter har tre medlemmer hver. Der det tidligere var slik at arbeidsgiver uansett hadde det siste ordet, vil det altså heretter være slik at begge parter har like mye å si, og at endringer i lønn og andre arbeidsvilkår må bygge på en forhandlet enighet mellom partene. Dette er den vanligste måten å organisere samarbeidet mellom partene i arbeidslivet på i Norge, og vi er glad for at forhandlingsrett nå også innføres i NLM.

Du kan lese avtaleteksten i sin helhet her.
Du finner også en omtale av nye avtalen på NLMs hjemmesider.

Etter den nye avtalen skal forhandlingsutvalget behandle følgende områder:
a) Lønns- og regulativspørsmål, herunder utarbeidelse av lønnsregulering for NLMs ansatte pr. 1. januar hvert år
b) Overordnete ordninger for arbeidstid og ferietid
c) Overordnete ordninger for reisegodtgjørelse og øvrige utgifter knyttet til reiser i tjenesten
d) Overordnete ordninger for dekning av telefon og IT-utstyr til bruk i tjenesten
e) Særlige ordninger for utsendinger
f) Særlige ordninger for ansatte i Norge

I tiden framover vil vi sammen med arbeidsgiver gå gjennom disse feltene, for å se om det er behov for endringer og oppdateringer. I den forbindelse vil vi svært gjerne ha innspill fra alle som er medlemmer i NLM MAF. Er det noe i gjeldende arbeidsvilkår du mener bør være annerledes? Er det noe som slår urimelig ut på noen måte, eller som behøver en oppdatering? Dette er en viktig mulighet til å gjøre endringer til det bedre i arbeidsvilkårene våre. Meldinger sendes til medarbeiderforening@nlm.no.

Foto: Helge Dagsland/Utsyn

Av |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Ny samarbeidsavtale med NLM

Nytt styre klart

Styret som ble valgt på årsmøtet i april har hatt sitt første møte. Det nye styret har konstituert seg, og ser nå slik ut:
– Frode Granerud, region øst, leder
– Steinar Gulbrandsen, region øst, nestleder
– Anne Margareth Austgulen, Norea, sekretær
– Gro Bjørndal, region vest, økonomiansvarlig
– Bjørn Inge Sagstad, Radio Ptro, nettsideansvarlig og pr-ansvarlig
– Jorunn-Marie Haugstad, region vest, 1. vara og medlemsansvarlig
(Torunn Haraldsen har gått ut av styret på grunn av permisjon, og Bjørn Inge Sagstad har dermed rykket opp fra 1. vara til fast medlem, og Jorunn-Marie Haugstad fra 2. til 1. vara).

Vår oppgave er, på vegne av medlemmene, å gjøre det vi kan for at NLM skal være et godt sted å være ansatt. Ansatte som har det bra på jobb er en absolutt forutsetning for at NLM skal kunne arbeide godt under visjonen om å nå verden for Kristus, og derfor er vi overbevist om at arbeidet i medarbeiderforeningen tjener Guds rikes sak. Dersom du har noe du ønsker å ta opp med oss, er det bare å ta kontakt.

Av |udefinerbart|Comments Off on Nytt styre klart

Fine vervepremier

Verver du to eller flere medlemmer til NLM MAF og Krifa nå, får du fine vervepremier.
Les mer om NLM MAF  her
Les mer om Krifa her
Les mer om vervekampanjen her
Be den du verver om å fylle ut innmeldingsskjemaet  her og send samtidig en melding med informasjon om nytt medlem til medarbeiderforening@nlm.no.

Av |Nytt fra Krifa, Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Fine vervepremier

Årsmøte med samtale om “Kvinner i NLM”

Alle medlemmer i NLM MAF skal nå ha fått innkalling til årsmøtet.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil Maria Celine Lundeby fra NLM Ung innlede til samtale om temaet “Kvinner i NLM”.

Melding om hvem som skal representere de forskjellige enhetene og være delegat på årsmøtet, må sendes medarbeiderforening@nlm.no snarest. Er du ikke delegat, er du velkommen til å delta på årsmøtet som observatør.

Tid: 10. april, 10:00-14:00
Sted: Hovedkontoret, møterommet ved resepsjonen

Nyttige linker:

Innkalling årsmøte 2019

Årsmelding 2018

Resultatrapport 2018

Resultatbudsjett 2019

 

 

Av |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Årsmøte med samtale om “Kvinner i NLM”

Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte i NLM MAF, 10. april 2019

Alle våre medlemmer har fått en foreløpig innkalling til årsmøtet.

Innkallingen kan du også lese her.

Av |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Årsmøte 2019