Granerud

– Sent, men godt

Frode Granerud er blant stemmene som har etterlyst større åpenhet fra hovedstyret rundt varslingsutvalgets rapport.

Misjonssambandets hovedstyre kom i fjor med en uttalelse etter varslingsutvalgets konklusjon forelå. Vi i MAF var blant dem som syntes denne uttalelsen var tynn, og ikke gikk konkret nok inn på hva som var av læringspunkter i rapporten. Nå har hovedstyret kommet med en grundigere uttalelse, og leder av NLM MAF Frode Granerud sier blant annet dette til Utsyn:

– Jeg synes det er en veldig god uttalelse – den omtaler mye av det vi etterlyste for noen måneder siden. Det er en uttalelse som viser at ledelsen har lært en del av det de har vært gjennom. Uttalelsen har en ydmyk tone som slår klart fast på hvilke områder man må ta lærdom, og det synes jeg er en klok måte å omtale sakskomplekset på, sier Granerud.

Ønsker du å lese resten av svaret fra Granerud, kan du lese den her.

Ønsker du å lese hele uttalelsen fra hovedstyret, kan du lese den her.