Styre og lokalt tillitsvalgte

Bli kjent med folkene bak NLM Medarbeiderforening

kontakt oss

Tillitsvalgte sentralt og lokalt

Se en oversikt over styret og tillitsvalgte i de ulike avdelingene.

Styret

Frode Granerud

Styreleder
997 35 180
medarbeiderforening@nlm.no

Frode er områdearbeider i Østfold, region øst. Valgt for perioden 2022-2024.

Tove Stang Karlsen

Nestleder

Tove er forsamlingsmedarbeider i Gjøvik, region øst. Valgt for perioden 2022-2024.

«Line»

Sekretær

"Line" er utsending i sensitivt arbeid. Valgt for perioden 2023-2025.

Marit Andersen

Økonomiansvarlig

Marit er landsarbeider og fellesskapsutvikler i region sør. Valgt for perioden 2023-2024.

Olaug Gundersen

Nettsideansvarleg

Olaug Synnøve er kontorsekretær i Region sørvest. Valgt for perioden 2023-2025.

Jorunn Bergo Aarvik

Første vara

Jorunn er barne- og familiekonsulent i Misjonssambandet Ung. Valgt for perioden 2023-2024.

Rune Espevik

Andre vara

Rune er Ung Voksen-leder i Misjonssalen Grimstad og Miljøteamleder på Drottningborg vgs. Valgt for perioden 2023-2024.

Tillitsvalgte

Misjonssambandet har arbeid i noen sensitive områder. For å få kontakt med tillitsvalgte i disse områdene, ta kontakt med foreningens leder: medarbeiderforening@nlm.no

Øvrige enheter som ikke er nevnt nedenfor, har for tiden ingen tillitsvalgt.

Misjonssambandet Norge

Torleif Belck-Olsen

Misjonssambandet utland

Elin Vannes

Informasjonsavdelingen

Narve Nystøyl

Landsarbeidere

Marit Andersen

Region Midt-Norge

Eivind Hugdal Sakseide

Region Nordvest

Mainy Os

Region Vest

Jorunn-Marie Haugstad

Region Sør

John Olav Selstø

Region Øst

Tove Stang Karlsen

Region Sørvest

Olaug Synnøve Gundersen

Vest-Afrika

Bergfrid Almelid

Ønsker du å snakke med en tillitsvalgt for ditt område?

Ta kontakt for hyggelig prat.