Vinterkledde trær

Nyttårsbrev fra NLM Medarbeiderforening

Følgende brev ble nylig sendt til alle medlemmer. Vi ønsker dere alle alt godt for det nye året!

Kjære medlemmer! 

Jeg hadde tenkt å skrive et julebrev til dere, men dagene før jul ble litt for travle, så det blir et nyttårsbrev i stedet. Jeg håper dere har hatt en god feiring av Jesu fødsel, og jeg ønsker dere et på alle måter godt 2022! 

Ved et årsskifte er det nyttig å oppsummere året som har gått, og her kommer en liten gjennomgang av viktige saker vi har jobbet (og jobber) med. 

Pandemi 

2021 ble det andre året preget av corona-pandemien, om enn noe lettere enn 2020. Vi fikk vaksiner, og vi slapp massepermitteringer. Noen ansatte var permittert ved inngangen til 2021, men 1. juli ble de siste permitteringene avsluttet. Vi håper at 2022 blir et år uten permitteringer, men med spredningen av omikronvarianten er det ikke godt å vite hvordan året blir. Uansett vil MAF være der for medlemmene våre, med det som måtte trenges av hjelp og veiledning i den aktuelle situasjon. 

Varslingssaker 

Varsler mot generalsekretær og anklager om maktmisbruk fra ledelsen har også preget året som har gått. Hovedstyret opprettet et varslingsutvalg bestående av ekstern fagkompetanse, og de gikk grundig gjennom de aktuelle sakene. I høst kom konklusjonen, som frikjente generalsekretær i alle sakene. Denne konklusjonen har blitt noe omdiskutert, men styret i medarbeiderforeningen har valgt å ta den til etterretning. Enkelte har etterlyst en tydeligere støtte til varslerne fra medarbeiderforeningens side, men vi har ikke sett det som naturlig å ta stilling i disse sakene, ikke minst fordi de fleste av dem ikke er offentlig kjent. Vi har likevel hatt en jevnlig kontakt med generalsekretær og personalleder gjennom denne prosessen, og vårt budskap har vært at disse sakene må tas på alvor og brukes som en mulighet for læring. Det opplever vi også at har skjedd, blant annet ved at Misjonssambandet har revidert varslingsrutinene og også vedtatt varslingsrutiner for frivillige medarbeidere. Vi ser det som vår oppgave å være en konstruktiv samtalepartner for ledelsen, og å bidra til at Misjonssambandet er en organisasjon som stadig lærer og utvikler seg. 

Lønnsoppgjør 

Fjorårets lønnsoppgjør er det tredje vi gjennomfører etter at vi skrev ny samarbeidsavtale med ledelsen i 2019, der lønnsnemnden ble lagt ned og erstattet med et forhandlingsutvalg som består av tre representanter fra hver part. Vi følger lønnsutviklingen i de såkalte frontfagene (den eksportrettede industrien), og i 2021 var økningen på 2,7 %. Vi brukte denne økningen til å gi alle ansatte det som manglet på tillegget fra året før for å nå opp til neste lønnstrinn, og dessuten løftet vi ramme 1a et ekstra trinn. Videre ble daglig leder for leirsted/frivillighetssentral med personalansvar løftet over i en høyere ramme. 

Det har vært litt magre oppgjør de siste par årene, men vi mener at vi har forvaltet dette på en god måte, ved at alle ansatte har fått noe, og at noen grupper dessuten har fått et ekstra løft. Vi opplever dialogen med arbeidsgiver i forhandlingsutvalget som god og konstruktiv, og det går som regel greit å enes om gode løsninger. 

Undersøkelse om seksuell trakassering 

Sommeren 2021 hadde Vårt Land flere oppslag som avdekket at mange kvinnelige prester i Den norske kirke har vært utsatt for seksuell trakassering og andre uønskede hendelser. På bakgrunn av dette ønsket vi å finne ut hvordan situasjonen på dette feltet er i Misjonssambandet. Siden dette temaet ikke har vært eksplisitt tatt opp i arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomførte vi i høst en egen undersøkelse blant våre medlemmer. Undersøkelsen ble offentliggjort og kommentert i Vårt Land og på Misjonssambandets nettsider: 

https://www.nlm.no/aktuelt/nyheter/2021/11/seksuell-trakassering-i-misjonssambandet/ 

https://www.vl.no/religion/2021/11/24/har-undersokt-seksuell-trakassering-blant-nlm-ansatte-alvorlig-for-de-som-har-opplevd-det/ 

Undersøkelsen tyder ikke på at seksuell trakassering er noe som preger arbeidsmiljøet i Misjonssambandet, men den avdekker at det forekommer, og at både kvinner og menn opplever det. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering, og ethvert tilfelle er ett for mye. Vi mener at det ikke er påkrevd med nye tiltak i lys av undersøkelsen, men at den viser at det pågående arbeidet for å forebygge seksuell trakassering og seksuelle krenkelser stadig er like viktig. Om du skulle oppleve dette, oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med nærmeste leder, personalavdelingen, verneombud eller tillitsvalgt. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som deltok i undersøkelsen. 

Avslutning 

Nå går vi inn i et nytt arbeidsår for organisasjonen vår. Vi vet ikke hva det vil bringe, men regner med at det blir nok av både gleder og utfordringer. NLM MAF har som oppgave å være der for medlemmene våre, og det er alltid bare å ta kontakt om det er noe vi kan gjøre for deg. Ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor. 

Jeg ønsker dere Guds velsignelse over liv og tjeneste i 2022. 

Vennlig hilsen 

Frode Granerud, leder i NLM Medarbeiderforening