Endringer i permisjonsordningene

Denne høsten har det foregått samtaler mellom Misjonssambandet og NLM-MAF, hvor har vi gått gjennom de ulike permisjonsordningene i organisasjonen. Resultatet av disse samtalene er at MAF har fått gjennomslag for noen av våre ønskede endringer. En av disse er en helt ny ordning for studiedager, som vi håper mange vil ha glede av. NLM-MAF er glade for endringene som nå er på plass, og vi vil benytte anledningen til takke for det gode samarbeidet vi har opplevd med arbeidsgiver  gjennom denne prosessen.

Av de større endringene er som nevnt inkluderingen av såkalte studiedager. Dette er en ordning hvor ansatte kan søke om å ta ut inntil 3 studiedager hvert år ved 100% stilling. Det nye avsnittet lyder som følger:

1.12.2 Faglig oppdateringer: 

Ansatte i NLM kan søke om å ta ut inntil 3 studiedager pr. år ved 100 % stilling, eller et forholdsvis antall dager ved deltidsstilling. Studiedagene skal brukes til faglig oppdatering, og kan benyttes til deltagelse på kurs/konferanser eller egenstudier. De kan tas ut enkeltvis eller sammenhengende. Det er ikke en forutsetning at det faglige arbeidet gir uttelling i form av studiepoeng.

Videre er det også gjort endringer i avsnittet om permisjon ved verneplikt, begravelse og omsorgspermisjon ved adopsjon. Permisjon til deltagelse i begravelse er ikke lenger begrenset til bare de aller nærmeste familiemedlemmene. I forbindelse med adopsjon gis det nå to ukers omsorgspermisjon med lønn, mens det tidligere bare var en av de to ukene som var lønnet.

1.6.1 Korte velferdspermisjoner

Ved dødsfall i nær familie eller nære relasjoner kan det gis en dags velferdspermisjon på begravelsesdagen, og fri med lønn for nødvendig reisetid inntil en dag. Forespørsel om dette tas opp og avklares med nærmeste leder. Hvis det er behov for ytterligere fridager i denne forbindelse, kan disse etter avtale med nærmeste ledertas ut som avspasering, ferie eller permisjon uten lønn.

1.6.3 Permisjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon

Adopsjon og fosterforeldre: Ved overtakelse av omsorg har foreldrerett på to uker permisjon.I NLM gis adoptivforeldre og fosterforeldre to ukers permisjon med lønn i forbindelse med overtakelse av omsorg. I henhold til loven gjelder ikke bestemmelsen ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Se arbeidsmiljøloven § 12 nr. 3, 4 og 5 for flere detaljer.

Les gjerne den fullstendige personalhåndboka for mer utfyllende informasjon om punktene. Denne ligger på Sharepoint.

By |Nytt fra NLM-MAF, udefinerbart|Comments Off on Endringer i permisjonsordningene

Nytt styre klart

Styret som ble valgt på årsmøtet i april har hatt sitt første møte. Det nye styret har konstituert seg, og ser nå slik ut:
– Frode Granerud, region øst, leder
– Steinar Gulbrandsen, region øst, nestleder
– Anne Margareth Austgulen, Norea, sekretær
– Gro Bjørndal, region vest, økonomiansvarlig
– Bjørn Inge Sagstad, Radio Ptro, nettsideansvarlig og pr-ansvarlig
– Jorunn-Marie Haugstad, region vest, 1. vara og medlemsansvarlig
(Torunn Haraldsen har gått ut av styret på grunn av permisjon, og Bjørn Inge Sagstad har dermed rykket opp fra 1. vara til fast medlem, og Jorunn-Marie Haugstad fra 2. til 1. vara).

Vår oppgave er, på vegne av medlemmene, å gjøre det vi kan for at NLM skal være et godt sted å være ansatt. Ansatte som har det bra på jobb er en absolutt forutsetning for at NLM skal kunne arbeide godt under visjonen om å nå verden for Kristus, og derfor er vi overbevist om at arbeidet i medarbeiderforeningen tjener Guds rikes sak. Dersom du har noe du ønsker å ta opp med oss, er det bare å ta kontakt.

By |udefinerbart|Comments Off on Nytt styre klart

Årsmøte i NLM-MAF

Velkommen til årsmøte i NLM Medarbeiderforening 19.04.17

Fjellhaug konferansesenter, Sinsenv. Oslo

 

Onsdag 19. april 2017

Kl. 10.00–11.30 Årsmøte

Kl. 11.30– 12.00 Lunsj

Kl. 12.15– 15.20 Medlemskurs (for alle MAF-medlemmer, også de som ikke er utsendinger til årsmøtet)

 Tema: Personalpolitikk for ulike livsfaser – ved Krifa og NLMs personalavdeling

Kl. 15.20              Middag  

 

 

 

Saksliste

Åpningsord

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Konstituering
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av protokollunderskrivere
 6. Årsmelding
 7. Regnskap
 8. Budsjett
 9. Framlegg fra styret

            Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner

 1. Valg
 2. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

3 styremedlemmer skal velges for to år

1 styremedlem skal velges for ett år

3 varamedlemmer skal velges for ett år

 1. Valg av valgkomité

3 medlemmer skal velges

 1. Valg av revisor
 2. Aktuell informasjon og samtale

– Informasjon fra styret om pågående og kommende saker & prosesser i lag med NLM

– Hva ønsker medlemmene at styret skal arbeide med i 2017?

 1. Eventuelt

 

 

 

Elin Vannes (leder)                Steinar Gulbrandsen (nestleder)             Arne Sæteren (referent/nettansvarlig)          

 

 

Helge Kvamme (PR-ansvarlig)          Jorunn-Marie Haugstad (medlemsansvarlig)

 

By |udefinerbart|Comments Off on Årsmøte i NLM-MAF

Vervekampanje 2015

En iPad mini kan bli din!

NLM MAF vil trekke ut en verver eller nytt medlem som vinner av en iPad mini.

Vervekampanjen varer t.o.m. 15.april 2015. For hvert nytt medlem du verver øker din vinnersjanse!

Alle ansatte i NLM kan være medlem.

Alle medlemmer i NLM MAF blir også automatisk medlemmer i Krifa (Kristelig Fagforening) og har fulle medlemsrettigheter i begge organisasjoner.

Ingen bindingstid. Du får fradrag på skatten for fagforeningskontingenten (inntil 3850 pr. år)

Medlemskontingent: kr.239,- pr. mnd fra 1.1.2015

Les mer om vervekampanje her – klikk her (pdf) 

By |udefinerbart|Comments Off on Vervekampanje 2015

Mini iPad vinnere i mars og april! Blir du vinneren i mai?

Vervekampanjen gir resultater. Vi har fått flere nye medlemmer hver måned. Det er vi kjempeglade for. Jo flere vi er jo mer blir vi lyttet til når vi taler på vegne av våre medlem i ulike sammenheng.
De to første som får en mini iPad som verve- / nytt-medlem-premie er:

Mars: Anne Austgulen, Kristiansand (Verver)
April: Morten Øystese, Leirfjord (Nytt medlem)

Vi gratulerer!

Toget er ikke gått!
Du kan fremdeles bli eier av den siste mini iPad’en! Alle som verver får en ny vinnersjanse for hvert nytt medlem de verver i kampanjeperioden, som altså gjelder ut mai måned. Alle nye medlemmer får også en vinnersjanse.

Les mer om vervekampanjen – klikk her
Gode argumenter for å bli medlem i NLM-MAF – klikk her

By |udefinerbart|Comments Off on Mini iPad vinnere i mars og april! Blir du vinneren i mai?