Seksuell trakassering – to ofre?

Kontakt fagforeningen med en gang du opplever trakassering eller blir beskyldt for det.

Julebordsesongen er her og hyggelig samvær med kollegaene venter. Det er tid for å nyte god mat og hyggelig selskap med mennesker man tilbringer mye av sin hverdag med – og alt er lagt til rette for en hyggelig kveld. Men det finnes dessverre noen som opplever svært ubehagelige tilnærmelser, som kan få store konsekvenser. Seksuell trakassering utøves også i hverdagen, men julebordsesongen gir ofte en oppblomstring av denne type henvendelser. Trakassering er selvsagt helt uakseptabelt, men Krifa ser også en annen utfordring: Er vernet av den som blir beskyldt for å utøve seksuell trakassering for dårlig?

Hva er seksuell trakassering?
Først er det viktig å få frem at det som skjer på julebord er omfattet av de samme arbeidsrettslige reglene som gjelder for ordinær arbeidstid, også selv om festen holdes på byen.

Seksuell trakassering er definert i diskrimineringsloven som uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Det er således noen krav som skal være oppfylt for at man per definisjon er utsatt for seksuell trakassering.

Det ene er at man er utsatt for en seksuell oppmerksomhet. Det kan utøves ved fysisk handling, verbalt eller ikke verbalt. Eksempler er ren voldtekt eller forsøk på voldtekt, antasting, seksuelle forslag eller hentydninger, visning av seksuelle bilder, plystring og bevegelser med seksuell undertone.

Den seksuelle oppmerksomheten må være uønsket. Dette er ment å skille på de forhold der mottaker ønsker denne type oppmerksomhet og den kanskje er gjensidig. Det kan eksempelvis gjelde kjærester, noen som er i ferd med å bli det, eller lignende.

I tillegg til de to ovennevnte krav, må den uønskede seksuelle oppmerksomheten oppfattes som plagsom for mottaker. Det er altså ikke nok at man ikke ønsker den seksuelle oppmerksomheten. Seksuell trakassering foreligger kun når denne i tillegg oppfattes som plagsom. Vurderingen må tas konkret i hvert enkelt tilfelle. Sentralt i vurderingen er:

Ren subjektiv oppfattelse av at dette er plagsomt for vedkommende skal tillegges vekt
Har handlingen hatt negative konsekvenser av fysisk, psykisk eller arbeidsmessig karakter
Handlingens karakter
Tid og sted
Har handlingen pågått over tid
Forholdet mellom de involverte
Stakkars den som blir beskyldt!
Det har de siste årene blitt større fokus på seksuell trakassering i arbeidslivet og generelt. Krifa synes dette er nødvendig og bra!

Det er viktig å ha fokus på seksuell trakassering da det antakelig er store mørketall på dette området. Det er i hovedsak kvinner som blir utsatt for seksuell trakassering, utført av menn. Det gjør imidlertid ikke at fokus kun bør rettes mot kvinner. Behovet for synliggjøring av omvendt trakassering bør kanskje i større grad belyses da tema høyst sannsynlig er enda mer tabubelagt og vanskelig å håndtere for nettopp menn, som blir utsatt for dette.

Vi er svært opptatt av at trakassering på arbeidsplassen blir synliggjort. Men vi er i tillegg veldig bekymret for de personene som blir feilaktig beskyldt for slike handlinger. Ikke alle beskyldninger er korrekte, men konsekvensen for den som er anklaget blir ofte meget alvorlige og varige, uavhengig av det faktiske skyldforholdet.

Tillit og godt arbeidsmiljø
Det er lite fokus på de som blir feilaktig beskyldt for seksuell trakassering. De som blir beskyldt har også krav på, og et særlig behov for, at arbeidsgiver forholder seg korrekt til situasjonen. Konsekvensen av å havne i en slik situasjon er svært alvorlig for den berørte som ofte opplever å bli fryst ut av kollegaer, og dette vil også ha en sterk innvirkning på det generelle arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver må utvise tillitt til de ansatte. Krifa ønsker at alle arbeidsgivere skal ha gode rutiner for håndtering av denne type saker. Det er nødvendig å ha forskjellig tilnærming til de ulike formene for anklager. Det kan være naturlig å håndtere en anklage om fysisk trakassering på en annen måte enn der en arbeidstaker har plystret til en kollega og gitt uttykk for hvor flott vedkommende tar seg ut. Arbeidsgiver må ta begge parter på alvor og samtidig sikre at saken holdes fortrolig. Det er helt avgjørende at arbeidsgiver forholder seg profesjonelt og gjennomfører undersøkelser for å redegjøre for de faktiske forhold – uten å være forutinntatt.

Godt arbeidsmiljø har alltid vært en merkesak for Krifa. Det lønner seg for arbeidsgiver å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, og en god og åpen dialog på arbeidsplassen. Når en situasjon oppstår, vil partene stå langt bedre rustet til å komme seg best mulig gjennom prosessen hvis arbeidsgiver har lykkes med dette.

Vi må huske, at i Norge er det tross alt slik at man er uskyldig til det motsatte er bevist.

Krifa håper du som medlem aldri kommer i denne situasjonen. Skulle det imidlertid skje ønsker vi å hjelpe deg, enten du har blitt utsatt for seksuell trakassering eller du er blitt beskyldt for dette.