LO’s usolidariske side

Den gamle kamporganisasjon LO er kjent for trofast å tale om solidaritet på det norske arbeidsmarked. De siste ukene har vi imidlertid fått se at LO´s solidaritet har sine grenser.

I privat sektor jobber 600 000 nordmenn i bedrifter som ikke er omfattet av noen tariffavtale. Disse må ifølge LO seile sin egen sjø, medlem av LO eller ikke. Trenger vi virkelig ikke regler for permittering for alle de som faller utenfor tariffbedriftene?

Vi trenger lovregulering
Reglene om permittering gir en viktig fleksibilitet i det norske arbeidsmarkedet. Opprinnelig varte en permittering fra noen dager til få uker, men i dag praktiseres permittering på ubestemt tid og opp til et helt år. På den ene siden kan en permittering oppleves vanskeligere enn alternativet – å si opp medarbeideren. Ved oppsigelse er du vernet mot usaklig oppsigelse og loven krever at den ansatte involveres i prosessen. Uansett om bedriften har tariffavtale eller ikke. Tilsvarende rettigheter er naturlige også i forbindelse med permittering, hvor en risikerer å bli sendt hjem på dagpenger i et helt år. LO mener det er unødvendig å lovfeste slike rettigheter. Dette burde gi noen og enhver grunn til å tenke over hvilke verdier LO egentlig står for?

Krifa støtter lovregulering
Fagforeningen Krifa mener at alle lønnsmottakere har rett til å bli sikret forutsigbare forhold og informasjon i forkant av en langvarig permittering. Vi støtter derfor opp om forslaget til advokat Nicolay Skarning om å lovfeste reglene for permittering.

A-lag og B-lag
Vi tror ikke at folk flest ønsker å dele arbeidstakere inn i et A-lag og et B-lag med helt forskjellige rettigheter. Selvsagt skal fagforeningene kjempe for rettigheter til medlemmene deres. Men når det blir viktigere å sørge for at noen IKKE får rettigheter til å hjelpe medlemmene sine er noen nødt til å si ifra!

I Krifa har vi snakket med flere som har blitt rammet fordi de jobber i en liten bedrift som ikke har tariffavtale. De står i en svært vanskelig situasjon, både fordi de mister en stor del av inntekten sin, og i tillegg opplever de at det er vanskelig å håndtere uvissheten i ikke å vite når eller om de kommer tilbake i jobb. For la oss være realistiske. Ofte benyttes permittering på ubestemt tid som en ”enkel og rimelig” måte å bli kvitt medarbeidere uten å gå gjennom en vanlig oppsigelse. Det er selvsagt ikke en lovmessig metode, men som medarbeider må du jo se deg om etter en ny jobb, og lykkes det har bedriften blitt kvitt en medarbeider uten å måtte ta hensyn til reglene om oppsigelse. Derfor mener vi Skarning har rett når han foreslår å innføre en modell for regulering av permitteringer inspirert av reglene for oppsigelse.

Solidaritet i år 2010
Som fagforening er vi opptatt av å sikre rimelige og forutsigbare forhold for våre medlemmer. Selv om det også omfatter de som ikke er medlem i akkurat vår fagforening. Det mener vi er solidaritet i år 2010.