NLM-MAF-medlemmer får rabatt på forsikring

Medlemmer i NLM-MAF får 20 prosent rabatt på person- og tingforsikringer hos Knif Trygghet.  Denne avtalen trådte i kraft 1. januar 2016 og gjelder både for nye forsikringstakere og for medlemmer som allerede er forsikret gjennom Knif.  (Forsikringer for barn, kritisk sykdom og livsforsikringer er unntatt fra rabattavtalen. Her gjelder Knifs vanlige priser.)  Se http://kniftrygghet.no for mer informasjon.

 

Kontaktperson hos NLM-MAF er Elin Vannes, tlf. 22 00 72 39 eller e-post evannes@nlm.no