Nytt styre i NLM-MAF

Andreas Bakke (Region nordvest), Anne Margareth Austgulen (Norea Mediemisjon),

Knut Heng (Fjelltun bibelskole) og Frode Granerud (Region øst) er valgt til nye styremedlemmer i Misjonssambandets medarbeiderforening, NLM-MAF. Sistnevnte er valgt for ett år, mens de tre andre faste medlemmene er valgt for to år.

Tre varamedlemmer valgt for ett år: Torunn Haraldsen (NLM ung), Eva Rinde Habostad (Vestborg vgs.) og Margrethe Klokkehaug (Region Midt-Norge).

Fra før sitter Steinar Gulbrandsen (Region øst) i styret. Det nye styret velger selv leder, nestleder samt kasserer og sekretær.

Under årsmøtet som ble holdt på Fjellhaug i Oslo rett etter påske, var det elleve delegater med stemmerett. Årsmøtet valgte også ny valgkomité, og den består av: Bjørn Moldekleiv (Region øst), Bjørn Inge Sagstad (Radio Gnisten/Region vest) og Ellen Sørlien (Region sør). Erling Lundeby ble gjenvalgt som revisor.

Styreleder de to siste årene har vært Elin Vannes. Hun ble taket for innsatsen av årsmøtets dirigent Egil Grindland. Elin Vannes har sittet til sammen åtte år i styret.

Foreningen har i dag 120 medlemmer.