Kvinners tjeneste i NLM

NLM MAF er opptatt av at både menn og kvinner skal oppleve NLM som et godt sted å være ansatt, og at ingen skal oppleve å bli begrenset på grunn av sitt kjønn. Dersom du har opplevd dette, hører vi gjerne fra deg. Kontakt leder i NLM MAF Frode Granerud på 99 73 51 80 eller medarbeiderforening@nlm.no.

NLM MAFs leder, Frode Granerud, har skrevet et innlegg om kvinners tjeneste i NLM. Innlegget kan du lese her.