Årsmøte med samtale om «Kvinner i NLM»

Alle medlemmer i NLM MAF skal nå ha fått innkalling til årsmøtet.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil Maria Celine Lundeby fra NLM Ung innlede til samtale om temaet «Kvinner i NLM».

Melding om hvem som skal representere de forskjellige enhetene og være delegat på årsmøtet, må sendes medarbeiderforening@nlm.no snarest. Er du ikke delegat, er du velkommen til å delta på årsmøtet som observatør.

Tid: 10. april, 10:00-14:00
Sted: Hovedkontoret, møterommet ved resepsjonen

Nyttige linker:

Innkalling årsmøte 2019

Årsmelding 2018

Resultatrapport 2018

Resultatbudsjett 2019