Nytt styre klart

Styret som ble valgt på årsmøtet i april har hatt sitt første møte. Det nye styret har konstituert seg, og ser nå slik ut:
– Frode Granerud, region øst, leder
– Steinar Gulbrandsen, region øst, nestleder
– Anne Margareth Austgulen, Norea, sekretær
– Gro Bjørndal, region vest, økonomiansvarlig
– Bjørn Inge Sagstad, Radio Ptro, nettsideansvarlig og pr-ansvarlig
– Jorunn-Marie Haugstad, region vest, 1. vara og medlemsansvarlig
(Torunn Haraldsen har gått ut av styret på grunn av permisjon, og Bjørn Inge Sagstad har dermed rykket opp fra 1. vara til fast medlem, og Jorunn-Marie Haugstad fra 2. til 1. vara).

Vår oppgave er, på vegne av medlemmene, å gjøre det vi kan for at NLM skal være et godt sted å være ansatt. Ansatte som har det bra på jobb er en absolutt forutsetning for at NLM skal kunne arbeide godt under visjonen om å nå verden for Kristus, og derfor er vi overbevist om at arbeidet i medarbeiderforeningen tjener Guds rikes sak. Dersom du har noe du ønsker å ta opp med oss, er det bare å ta kontakt.