Permitteringer i NLM som følge av koronakrisen

I disse dager gjennomfører NLM permitteringer, og mange av oss har fått permitteringsvarsel. Dette er en vond situasjon for arbeidsfellesskapet vårt, og det er lett å kjenne på usikkerhet og bekymring.

Medarbeiderforeningen har vært og er involvert i denne prosessen. Vi har deltatt i drøftinger med ledelsen, og jeg har løpende kontakt med personalleder. Vi skulle inderlig ønske at permitteringer ikke var nødvendig, men slik situasjonen nå er med avlyste møter, reduserte kollektinntekter og stengte gjenbruksbutikker, ser vi at NLM ikke har noe valg.

I våre samtaler med ledelsen har vi formidlet følgende:

  1. Vær kreative når det gjelder å finne måter å holde folk i jobb på. Permitter så mange som nødvendig, men likevel så få som mulig.
  2. Forsøk der det er mulig å bruke delvis permittering, og se etter muligheter for å la ansatte beholde i hvert fall en liten stillingsprosent.
  3. Involver lokalt tillitsvalgt i prosessen ved den enkelte enhet.
  4. Husk å se de menneskelige behovene i situasjonen. Alle ledere som har ansatte som blir permittert, bør ha jevnlig kontakt med dem så lenge permitteringen varer.

Vi opplever at ledelsen lytter til oss, og at de er opptatt av å gjøre dette ryddig og riktig, både juridisk og menneskelig. Det er vi glad for.

I disse spesielle tidene har jeg tre oppfordringer til dere:

  • Bruk tid i bønn. Be for alle som savner fellesskapet sitt fordi det er satt på pause, for alle kolleger som er permittert eller er bekymret for å bli det, og for ledelsen i NLM, som står i krevende prosesser. Be for Norges og verdens ledere, som skal gjøre viktige beslutninger i tiden framover. Be Gud om å drive viruset tilbake, slik at pandemien snart kan være over.
  • Ta vare på hverandre. Det vil alltid være krevende å bli permittert, og det blir ikke lettere av at det skjer på et tidspunkt hvor så mange andre fellesskap også har opphørt, fordi vi skal unngå arenaer hvor smitte kan spre seg. Ta telefoner til hverandre og hør hvordan det går, og vis omtanke der du kan.
  • Husk givertjenesten. Mange av oss vil oppleve strammere tider økonomisk nå, men jeg vil likevel oppfordre alle som har mulighet til å huske litt ekstra på NLM med givertjenesten i tiden framover, for å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen vi står i nå. Alt hjelper.

Husk også at NLM MAF og Krifa er her for deg som er medlem. Det er bare å ta kontakt hvis du har spørsmål eller trenger å snakke om noe. Lokalt tillitsvalgt kan også brukes, der man har det.

 

Kontaktinformasjon:
NLM MAF (Frode Granerud):     99 73 51 80 / medarbeiderforening@nlm.no
Krifa:                                                    22 72 00 20 / post@krifa.no

 

Lokalt tillitsvalgte:
NLM Norge                                        Janet Seierstad
Informasjonsavdelingen              Vegard Heldal
Landsarbeidere                                Marit Andersen
Region øst                                          Steinar Gulbrandsen
Region sør                                          Egil Grindland
Region vest                                        Kirsten Grøteig
Region nordvest                              Mainy Os
Region Midt-Norge                        Margrete Klokkehaug
Vest-Afrika                                        Bergfrid Almelid
Sør-Amerika                                      Marie Vargas
Fjellhaug IH/Bibelskolen              Aage Myksvoll

Og til sist vil jeg si: Husk å løfte blikket og se framover. Det vil komme en dag da Norge er friskmeldt igjen, og vi kan gjenoppta normal virksomhet. Det blir noen spesielle uker framover nå, men det skal ikke vare. Og vi tjener en Herre som sier «Vær ikke bekymret», og «Frykt ikke». Han vil gi oss fremtid og håp. (Jeremia 29,11)

Vennlig hilsen
Frode Granerud
Leder i NLM Medarbeiderforening
99 73 51 80