Om NLM-MAF

Hva er NLM-MAF?

NLM-MAF er medarbeiderforeningen i Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi tror et godt arbeidsmiljø og ordnede arbeidsforhold har positiv innvirkning på det viktige misjonsarbeidet som vi er en del av. Vårt mål er VERDEN FOR KRISTUS.

NLM-MAF er i tett dialog og forhandlinger med ledelsen i NLM. NLM-MAF arbeider ut fra verdiene ærlighet og respekt, frihet og ansvar. Vi løser ikke konflikter ved hjelp av streik. Som medlem i NLM-MAF kan du i enda større grad være med og påvirke ditt og andres arbeidsforhold i organisasjonen.

NLM-MAF organiserer medlemssamlinger og kurs for sine medlemmer. Der fokuserer vi på ulike tema som berører arbeidsmiljø og arbeidsforhold.

NLM-MAF medlemmer blir automatisk medlemmer i Krifa (Kristelig Fagforening) med alle de fordeler det gir (se krifa.no)

 

Hvem kan være medlemmer?

Alle ansatte i NLM kan være medlem!
Dette inkluderer alle ansatte i bedrifter, radioer, Norea, barnehager og skoler, leirsteder, samt ansatte ved hovedkontoret, regioner og misjonærer.

Alle medlemmer i NLM-MAF blir også automatisk medlemmer i Krifa (Kristelig fagforening) og har fulle medlemsrettigheter i begge organisasjoner.
Medlemskontingenten for nye medlemmer er kr 329,- pr. mnd. Kontingenten gir skattefradrag og føres inn i selvangivelsen.

Som pensjonist kan du  være medlem i NLM MAF, men du kan ikke være medlem i Krifa.

Dersom du har spørsmål, kontakt den lokale tillitsvalgte i din avdeling eller ta kontakt på medarbeiderforening@nlm.no

 

Legg igjen en kommentar