Hva er NLM-MAF?

NLM-MAF er medarbeiderforeningen i Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi tror et godt arbeidsmiljø og ordnede arbeidsforhold har positiv innvirkning på det viktige misjonsarbeidet som vi er en del av. Vårt mål er VERDEN FOR KRISTUS.

NLM-MAF er i tett dialog og forhandlinger med ledelsen i NLM. NLM-MAF arbeider ut fra verdiene ærlighet og respekt, frihet og ansvar. Vi løser ikke konflikter ved hjelp av streik. Som medlem i NLM-MAF kan du i enda større grad være med å påvirke ditt og andres arbeidsforhold i organisasjonen.

NLM-MAF organiserer medlemssamlinger og kurs for sine medlemmer. Der fokuserer vi på ulike tema som berører arbeidsmiljø og arbeidsforhold.

NLM-MAF medlemmer blir automatisk medlemer i Krifa (Kristelig Fagforening) med alle de fordeler det gir.

Hvem kan være medlemmer?

Alle ansatte i NLM kan være medlem!
Dette inkluderer alle ansatte i bedrifter, radioer, Norea, barnehager og skoler, leirsteder, samt ansatte ved hovedkontoret, regioner og misjonærer.

Alle medlemmer i NLM-MAF blir også automatisk medlemmer i Krifa (Kristelig fagforening) og har fulle medlemsrettigheter i begge organisasjoner.
Medlemskontingenten er kr 239,- pr. mnd og trekkes av lønnen hver måned. Kontingenten gir skattefradrag og føres inn i selvangivelsen.

Som pensjonist kan du  være medlem i NLM MAF, men du kan ikke være medlem i Krifa.

Dersom du har spørsmål, kontakt den lokale tillitsvalgte i din avdeling eller ta kontakt på medarbeiderforening@nlm.no

Vi vil jobbe for NLMs visjon ved å:

  • være med og skape et godt arbeidsmiljø.
  • skape trygghet i ansettelsesforholdet.
  • skape trygghet i arbeidssituasjonen.
  • være en aktiv samarbeidspartner ved utforming av NLMs personalpolitikk.
  • arrangere medlemssamlinger og kurs.
  • være den ansattes representant dersom det oppstår vanskeligheter i arbeidsforholdet.
  • arbeider for at NLM-MAF skal representere flest mulig ansatte.

Dette sier våre medlemmer

Jeg tror at både medarbeidere og ledere i kristne organisasjoner er født etter syndefallet, derfor synes jeg det er ok å ha en forening som kan hjelpe oss til å ha smidige og ryddige arbeidsforhold.

Marit Andersen, forkynner og misjonær, NLM

[tagline_box link=”/?page_id=1194″ button=”Bli medlem” title=”Bli medlem i NLM-MAF og Kristelig Fagforening for samme lave pris” description=”Prisen er bare 239 kroner pr. mnd.<br>Det koster ikke noe ekstra å være medlem i både NLM-MAF og Kristelig Fagforrening (Krifa). Du får to gode støttespillere til prisen av en.”][/tagline_box]