Spørsmål & Svar

Kan man si at det er gratis å være medlem av NLM-MAF og Krifa?

Det koster 239 kroner hver men, men dette kan trekkes fra på inntekten. Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil 3.850 kroner per år. Ofte vil fradraget være forhåndsutfylt på selvangivelsen (post 3.2.11). Fradrag kan ikke kreves av pensjonister som fortsatt står i fagforeningen etter at de har sluttet å jobbe. Vi tar forbehold om at denne informasjonen endres. Du vil alltid finne gjeldene regler for skattefradrag på hjemmesiden til skatteetaten.no

Hvorfor trenger jeg en medarbeiderforening? Jeg har det jo så greit.

Vi velger å tro at de fleste har det greit som ansatt i NLM. Samtidig vet vi at det noen ganger kan oppstå interessekonflikter som kan være svært utfordrende å løse alene i møte med arbeidsgiver. I slike sammenhenger vil NLM-MAF og Krifa kunne bidra med profesjonell hjelp, takket være din medlemskontingent (som du får tilbakebetalt via skattefradraget). I tillegg vil du som medlem får mulighet til å påvirke din og andre arbeidssituasjon på en positiv måte, slik at en interessekonflikt unngås eller ikke trenger å vokse seg stor.

Vi har alle samme mål: VERDEN FOR KRISTUS, og for å arbeide sammen mot dette målet trenger vi å stå sammen.

Hvorfor blir man automatisk medlem i Krifa når man melder seg inn i NLM-MAF?

Alle medlemmer i NLM-MAF blir automatisk medlemmer i Krifa (Kristelig fagforening) og har fulle medlemsrettigheter i begge organisasjoner. Vi samarbeider fordi vi ser at det tjener deg som medlem aller best. Dette koster ikke noe ekstra for medlemmene.

Hva er forskjellen på NLM-MAF og Krifa?

NLM-MAF hjelper deg internt i organisasjonen. NLM-MAF har en samarbeidsavtale med NLM og blir brukt som høringsinstans og medspiller i personalpolitiske saker i organisasjonen. NLM-MAF har også representanter i ulike råd og nemnder i NLM, og kan være med og fremme de ansattes sak før vedtak blir fattet.

Krifa kan som ekstern partner tilby deg profesjonelle råd og veiledning om lønn og ansettelse. Gratis advokathjelp når du har juridiske spørsmål om din arbeidssituasjon eller det oppstår uoverensstemmelser på arbeidsplassen. Krifa kan også tilby karriererådgiving; samtale om karriere, nye jobbmuligheter og videre- og etterutdanning. Dette uten at det koster deg noe ekstra. Les mer på krifa.no

Krifa baserer sitt arbeid på de samme kristne livs- og menneskesyn som oss. Derfor oppleves det trygt å samarbeide med en profesjonell fagforening som dem.

Hvorfor ikke streik?

Streik er destruktivt og rammer ofte usyldige tredjeparter. De innbærer store omkostninger for både konfliktens parter og for samfunnet. Vi mener det er gammeldags å se på lønnstakere og arbeidsgivere som fiender.

Derfor har Krifa mer moderne og konstruktive metoder for å løse disse naturlige interessemotsetningene, nemlig gjennom dialog, forhandling og domstolsbehandling.