KRIFA

Alle medlemmer i NLM-MAF blir automatisk medlemmer i Krifa og har fulle medlemsrettigheter i begge organisasjoner. Vi samarbeider fordi vi ser at det tjener deg som medlem aller best. Dette koster ikke noe ekstra for medlemmene. Prisen er kun 239,- kroner pr. mnd.

Krifa kan som ekstern partner tilby deg profesjonelle råd og veiledning om lønn og ansettelse. Gratis advokathjelp når du har juridiske spørsmål om din arbeidssituasjon eller det oppstår uoverensstemmelser på arbeidsplassen. En time privat juridisk bistand og reduserte timepriser etter dette. Krifa kan også tilby karriererådgiving; samtale om karriere, nye jobbmuligheter og videre- og etterutdanning. Dette uten at det koster deg noe ekstra.

Flere medlemsfordeler:

Pensjonsrådgivning, helseforsikring, tannhelseforsikring, fullt skattefradrag, rabatterte ferieleiligheter, rabatt hos bilutleie.

Krifa baserer sitt arbeid på de samme kristne livs- og menneskesyn som oss. Derfor oppleves det trygt å samarbeide med en profesjonell fagforening som dem.

Lenke til Krifa.no – Klikk her

 

KNIF TRYGGHET

Alle medlemmer i NLM MAF får  20 % rabatt på alle skadeforsikringer hos Knif Trygghet.

I tillegg får du en utvidet innboforsikring til en rabattert pris. Lenke til Knif Trygghet – Klikk her

 

NLM-MAF

Vi hjelper deg internt i organisasjonen. NLM-MAF har en samarbeidsavtale med NLM og blir brukt som høringsinstans og medspiller i personalpolitiske saker i organisasjonen. NLM-MAF har også representanter i ulike råd og nemnder i NLM, og kan være med og fremme de ansattes sak før vedtak blir fattet.