Oversikt over tillitsvalgte NLM-MAF – 2021

Misjonssambandet Norge:
Inga May Naustvik
inaustvik@nlm.no
Tlf.: 925 42 619

Misjonssambandet utland:
Elin Vannes
evannes@nlm.no
Tlf.: 958 95 727

Informasjonsavdelingen:
Vegard Heldal
vheldal@nlm.no
Tlf: 417 59 993

Landsarbeidere:
Marit Andersen
mandersen@nlm.no
Mob.nr: 991 07 043

Sør-Amerika:
For tiden ingen tillitsvalgt.

Vest-Afrika:
Bergfrid Almelid
balmelid@gmail.com
Tlf: 91180063

Region Midt-Norge:
Knut Ole Østertun
kostertun@nlm.no
Mob.nr.: 412 74 104

Region nordvest:
Mainy Os
mos@nlm.no
Mob.nr: 951 44 457

Region vest:
Jorunn-Marie Haugstad
jhaugstad@nlm.no
Tlf: 930 50 702

Region sør:
Egil Grindland
egrindland@nlm.no
Mob.nr: 934 18 818

Region øst:
Steinar Gulbrandsen
steinar@solbukta.no
Mob.nr: 909 62 556

Fjellhaug Internasjonale Høgskole/Bibelskolen:
Aage Myksvoll
amyksvoll@fjellhaug.no
Tlf: 950 56 778

 

NLM har arbeid i noen sensitive områder. For å få kontakt med tillitsvalgte i disse områdene, ta kontakt med foreningens leder: medarbeiderforening@nlm.no

Øvrige enheter som ikke er nevnt her, har for tiden ikke noen tillitsvalgt.