Tillitsvalgte

Oversikt over tillitsvalgte NLM-MAF – 2023

Misjonssambandet Norge:
Torleif Belck-Olsen
tbelckolsen@nlm.no

Misjonssambandet utland:
Elin Vannes
evannes@nlm.no
Tlf.: 958 95 727

Informasjonsavdelingen:
Narve Nystøyl
nnystoyl@nlm.no
Tlf.: 456 10 003

Landsarbeidere:
Marit Andersen
mandersen@nlm.no
Tlf.: 991 07 043

Sør-Amerika:
For tiden ingen tillitsvalgt.

Vest-Afrika:
Bergfrid Almelid
balmelid@gmail.com
Tlf.: 91180063

Region Midt-Norge:
Eivind Hugdal Sakseide
esakseide@nlm.no
Tlf.: 922 86 555

Region nordvest:
Mainy Os
mos@nlm.no
Tlf.: 951 44 457

Region vest:
Jorunn-Marie Haugstad
jhaugstad@nlm.no
Tlf.: 930 50 702

Region sør:
Egil Grindland
egrindland@nlm.no
Tlf.: 934 18 818

Region øst:
Tove Stang Karlsen
tkarlsen@nlm.no
Varatillitsvalgt: Johan Leirvik

Region sørvest:
Olaug Synnøve Gundersen
ogundersen@nlm.no

NLM har arbeid i noen sensitive områder. For å få kontakt med tillitsvalgte i disse områdene, ta kontakt med foreningens leder: medarbeiderforening@nlm.no

Øvrige enheter som ikke er nevnt her, har for tiden ikke noen tillitsvalgt.