Blog

Nytt styre i NLM-MAF

Andreas Bakke (Region nordvest), Anne Margareth Austgulen (Norea Mediemisjon),

Knut Heng (Fjelltun bibelskole) og Frode Granerud (Region øst) er valgt til nye styremedlemmer i Misjonssambandets medarbeiderforening, NLM-MAF. Sistnevnte er valgt for ett år, mens de tre andre faste medlemmene er valgt for to år.

Tre varamedlemmer valgt for ett år: Torunn Haraldsen (NLM ung), Eva Rinde Habostad (Vestborg vgs.) og Margrethe Klokkehaug (Region Midt-Norge).

Fra før sitter Steinar Gulbrandsen (Region øst) i styret. Det nye styret velger selv leder, nestleder samt kasserer og sekretær.

Under årsmøtet som ble holdt på Fjellhaug i Oslo rett etter påske, var det elleve delegater med stemmerett. Årsmøtet valgte også ny valgkomité, og den består av: Bjørn Moldekleiv (Region øst), Bjørn Inge Sagstad (Radio Gnisten/Region vest) og Ellen Sørlien (Region sør). Erling Lundeby ble gjenvalgt som revisor.

Styreleder de to siste årene har vært Elin Vannes. Hun ble taket for innsatsen av årsmøtets dirigent Egil Grindland. Elin Vannes har sittet til sammen åtte år i styret.

Foreningen har i dag 120 medlemmer.

Av |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on Nytt styre i NLM-MAF

Årsmøte i NLM-MAF

Velkommen til årsmøte i NLM Medarbeiderforening 19.04.17

Fjellhaug konferansesenter, Sinsenv. Oslo

 

Onsdag 19. april 2017

Kl. 10.00–11.30 Årsmøte

Kl. 11.30– 12.00 Lunsj

Kl. 12.15– 15.20 Medlemskurs (for alle MAF-medlemmer, også de som ikke er utsendinger til årsmøtet)

 Tema: Personalpolitikk for ulike livsfaser – ved Krifa og NLMs personalavdeling

Kl. 15.20              Middag  

 

 

 

Saksliste

Åpningsord

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Konstituering
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av protokollunderskrivere
 6. Årsmelding
 7. Regnskap
 8. Budsjett
 9. Framlegg fra styret

            Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner

 1. Valg
 2. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

3 styremedlemmer skal velges for to år

1 styremedlem skal velges for ett år

3 varamedlemmer skal velges for ett år

 1. Valg av valgkomité

3 medlemmer skal velges

 1. Valg av revisor
 2. Aktuell informasjon og samtale

– Informasjon fra styret om pågående og kommende saker & prosesser i lag med NLM

– Hva ønsker medlemmene at styret skal arbeide med i 2017?

 1. Eventuelt

 

 

 

Elin Vannes (leder)                Steinar Gulbrandsen (nestleder)             Arne Sæteren (referent/nettansvarlig)          

 

 

Helge Kvamme (PR-ansvarlig)          Jorunn-Marie Haugstad (medlemsansvarlig)

 

Av |udefinerbart|Comments Off on Årsmøte i NLM-MAF

NLM-MAF-medlemmer får rabatt på forsikring

Medlemmer i NLM-MAF får 20 prosent rabatt på person- og tingforsikringer hos Knif Trygghet.  Denne avtalen trådte i kraft 1. januar 2016 og gjelder både for nye forsikringstakere og for medlemmer som allerede er forsikret gjennom Knif.  (Forsikringer for barn, kritisk sykdom og livsforsikringer er unntatt fra rabattavtalen. Her gjelder Knifs vanlige priser.)  Se http://kniftrygghet.no for mer informasjon.

 

Kontaktperson hos NLM-MAF er Elin Vannes, tlf. 22 00 72 39 eller e-post evannes@nlm.no

Av |Nytt fra NLM-MAF|Comments Off on NLM-MAF-medlemmer får rabatt på forsikring

Forrige lørdag fikk Krifa besøk av NRK Lørdagsrevyen

Klikk her for å se innslaget

Av |Nytt fra Krifa|Comments Off on Forrige lørdag fikk Krifa besøk av NRK Lørdagsrevyen

Vervekampanje 2015

En iPad mini kan bli din!

NLM MAF vil trekke ut en verver eller nytt medlem som vinner av en iPad mini.

Vervekampanjen varer t.o.m. 15.april 2015. For hvert nytt medlem du verver øker din vinnersjanse!

Alle ansatte i NLM kan være medlem.

Alle medlemmer i NLM MAF blir også automatisk medlemmer i Krifa (Kristelig Fagforening) og har fulle medlemsrettigheter i begge organisasjoner.

Ingen bindingstid. Du får fradrag på skatten for fagforeningskontingenten (inntil 3850 pr. år)

Medlemskontingent: kr.239,- pr. mnd fra 1.1.2015

Les mer om vervekampanje her – klikk her (pdf) 

Av |udefinerbart|Comments Off on Vervekampanje 2015