Nytt fra NLM-MAF

Nytt fra styret i NLM MAF

NLM MAF (Medarbeiderforeningen i NLM) har fått svarbrev fra Hovedstyret i NLM (HS) etter henvendelse angående ansatterepresentasjon i HS og i regionstyrene. NLM MAF setter pris på at HS sier at de ser relevante argumenter for å formalisere ansattes representasjon i regionstyrer og i hovedstyret. Samtidig ser de utfordringer med at mange ansatte i NLM …

Nytt fra styret i NLM MAF Les mer »

Grindland tar gjenvalg

MAF-leder Egil Grindland (bildet) tar gjenvalg. Det er klart etter at styret hadde sitt konstituerende møte 6.juni. Øvrige oppgaver ble fordelt på følgende måte: Nestleder: Helge Kvamme Referent: Elin Vannes Økonomiansvarlig: Grethe Ulstein Nettside/informasjon: Gjermund Nordhus. Egil har kontakt ang. informasjon som skal legges ut. Medlemsoppdatering og kontakt med Krifa/NLM: Kari Helene Haugen