Grindland tar gjenvalg

MAF-leder Egil Grindland (bildet) tar gjenvalg. Det er klart etter at styret hadde sitt konstituerende møte 6.juni. Øvrige oppgaver ble fordelt på følgende måte: Nestleder: Helge Kvamme Referent: Elin Vannes Økonomiansvarlig: Grethe Ulstein Nettside/informasjon: Gjermund Nordhus. Egil har kontakt ang. informasjon som skal legges ut. Medlemsoppdatering og kontakt med Krifa/NLM: Kari Helene Haugen